Home | Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag die niet voorkomt in deze lijst? Klik dan hier »>
Antwoorden
1. Geometrie
1. 001
Wat is de wettelijke hoogte van een balustrade? 

 

De Belgische balustrade norm bepaald het volgende:

De normale hoogte is 1,1 meter, maar vanaf een valhoogte van 12 meter, gemeten vanaf het bovenste gedeelte van de balustrade, moet dit 1,2 meter zijn. (bron NBN B03-004)


De Vlaamse wooncode bepaald het volgende.


Borstweringen rond terassen, overlopen en trapleuningen voldoen aan volgende vereisten:
  1. Zij zijn stevig en zijn ook stevig verankerd in de ruwbouwconstructie;
  2. De onderste helft is niet makkelijk te beklimmen en eventuele openingen zijn klein zodat er niemand doorheen kan rollen of kruipen; 
  3. Eventuele openingen in de bovenste helft zijn klein zodat niemand er doorheen kan kruipen;
  4. Indien aan alle andere vereisten is voldaan, volstaat een hoogte van 75 cm;
  5. Indien een deel van de borstwering uit een makkelijk bereikbaar en stabiel vlak bestaat, dan wordt de nodige hoogte vanaf dat vlak beschouwd.

In mensentaal zou dit als volgt kunnen zijn:

  • Onderste 45cm bestaat uit vertikale stijlen met een maximale tussenafstand van 11cm.
  • Boven de 45cm, kan je horizontale regels gebruiken met een maximale tussenafstand van 18cm. 
  • Een beschermingshoogte van 75cm is wel erg laag, en in ons opzicht onveilig.

Voor algemene informatie zie ook:
https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit/welke-zijn-de-woningkwaliteitsnormen
 
keer terug naar de vragen
1. 002
Wat is de wettelijke hoogte van een trapleuning?

 
De hoogte van een trapleuning bedraagt 90cm, gemeten vanaf de trapneus. (bron NBN B03-004)

 
keer terug naar de vragen
2. Normen en wetten
2. 001
Welke wetten en normen gelden er voor balustrades of leuningen in gebouwen met een woonfunctie?
 

Op het eerste zicht zijn geen wetten voor balustrades in woongelegenheden. Er is wel een wet die bepaalt hoe leuningen werknemers moeten beschermen op werkplaatsen. Dit zijn onder andere de leuningen die we zien op de bouwwerven.

Voor balustrades in woningen, appartementen, kantoorgebouwen en publieke ruimtes, wordt in Belgie verwezen naar de NBN N03-004 van 2015. Dit document is geen wet, maar een norm. Het is in principe de klant die kan eisen dat de balustrade of leuning aan deze norm voldoet.

In Europa bestaat geen productnorm betreffende balustrades.

Wel is er de Europese verordening 305/2011 (dus een wet) die bepaalt dat alle bouwproducten moeten gemerkt worden met een CE-label. In dat kader moeten alle metalen constructies, waarvan geen productnorm bestaat, voldoen aan de EN 1090, waardoor ze CE-gemerkt kunnen worden.

De balustrades, borstweringen en leunigen die MAENE L. nv produceert, voldoen aan de EN-1090 en de prNBN B03-004 van 15/10/2014. Voor producten die aan deze eisen voldoen, leveren wij dan ook een "Prestatieverklaring" (DOP) af.

 
keer terug naar de vragen
3. Onderhoud en duurzaamheid
3. 001
Wat  is de witte waas op de glasrand?
 

De witte waas of mist die men aantreft op een glasrand, is het gevolg van vochtabsorptie door de kunststof tussenlaag in gelaagd glas. Deze tussenlaag is meestal gemaakt van PVB (Polyvinyl Butyral). Het grote nadeel van PVB is dat het kan gevoelig zijn voor vocht. Als PVB water opslorpt, verliest het zijn helderheid en kleurt de aangetaste zone wit.
Het fenomeen is zeldzaam. Wetenschappers zijn er nog niet uit waarom sommige ruiten geen aantasting hebben en andere wel. Het fenomeen valt niet onder de garantie van de balustradeproducent.
De veiligheid van de balustrade komt door deze verkleuring niet in gevaar.
Nieuw glas plaatsen met PVB is geen oplossing. Het fenomeen kan terugkomen. Het enige wat gedaan kan worden, is de glasrand verstoppen in een profiel. De gebruiker moet voor zichzelf uitmaken wat hij verkiest.
Sinds 2012 is er een andere tussenfolie op de markt die wel een garantie biedt tegen “haze & bubbles”. Sentryglas geeft een schriftelijke garantie.
Zie http://www.maene.com/products/productDetail/detail_nl.phtml?prod_id=49
01/2017

 
keer terug naar de vragen